Church:
St.Mary’s Syro Malabar Catholic Church,
2581 S Sanford Ave, Sanford, FL 32773.

Vicar:
Fr. Sibi Kurian Velamparambil